BÁN MAI BON SAI HÌNH THÚ

  • Thread starter ANH DANH
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
A

ANH DANH

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: ANH DANH
- Địa chỉ: P. HƯNG LỢI , Q.NINH KIỀU , TP CẦN THƠ
- Tel, Fax: 0907 00 77 59 ::: FaX
- email: tonhan06@yahoo.com
================================

<p>Ch&agrave;o qu&iacute; Anh Chị y&ecirc;u c&acirc;y cảnh,</p><p>Hiện tại t&ocirc;i đang cần t&igrave;m người y&ecirc;u th&iacute;ch chơi c&acirc;y cảnh bon sai để b&aacute;n 02 c&acirc;y mai h&igrave;nh th&uacute; , Đường k&iacute;nh gốc : 15 - 20 cm, Anh /Chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;nh li&ecirc;n lạc lại với ch&uacute;ng t&ocirc;i, v&agrave; xem h&agrave;ng tại Cần Thơ</p><p>Li&ecirc;n hệ : Anh Danh 0907 00 77 59</p><p>Tr&acirc;n trọng k&iacute;nh ch&agrave;o</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top