Bán mai vàng tết Quý tỵ 2013

#1
<p><strong style="color: #3b454f; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px"><font color="#000066">B&aacute;n mai v&agrave;ng tết Qu&yacute; Tỵ<span style="line-height: 20px">&nbsp;&nbsp;</span>2013<br />Địa chỉ : Thị x&atilde; An Nhơn &ndash; B&igrave;nh Định<br />Điện thoại : Chị Hạnh &ndash; 0914.233.443<br />Vườn mai c&oacute;<span style="line-height: 20px">&nbsp;&nbsp;</span>hơn 1.600 gốc kịp tết cho năm Qu&yacute; Tỵ 2013 &ndash; tha hồ chọn lựa &ndash; B&aacute;n sỉ v&agrave; lẻ cho ai c&oacute; nhu cầu trong tết 2013.<br />Gi&aacute; cả: Đủ loại gi&aacute; từ 300 VNĐ, c&oacute; mai l&acirc;u năm, trắc, lộc vừng, d&uacute;i,c&acirc;y xanh....</font></strong></p><p>&nbsp;<img align="none" style="color: #3b454f; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px" src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/377925_109375095903559_685372973_n.jpg" border="0" /></p><div style="color: #3b454f; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13px"><img align="none" src="http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/556991_109375102570225_2097887465_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/282903_109375085903560_638688901_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/15347_109374775903591_824967469_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/483381_109374699236932_951224633_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/398765_109374539236948_1368855650_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/406748_109374412570294_969183073_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/546189_109374275903641_637204891_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/531297_109374289236973_1016925993_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/63995_109374175903651_921680715_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/418729_109374149236987_1090628742_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/12597_109374179236984_1489503068_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/224800_109373982570337_1568619575_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/540813_109373872570348_374326290_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/386681_109373822570353_1966966746_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/548010_109373852570350_1804350245_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/383726_109373465903722_51205996_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/551638_109373412570394_1062680459_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/68640_109373292570406_1250707641_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/792_109371649237237_1712687876_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/557142_109372499237152_83450099_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/551636_109370992570636_679239276_n.jpg" border="0" /><font size="5"><span style="line-height: 25px"><br /></span></font><div><img align="none" src="http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/602677_109370122570723_39264618_n.jpg" border="0" /><font size="3" style="font-size: 18pt; line-height: 25px"><br /></font><img align="none" src="http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/268089_109370015904067_1832429767_n.jpg" border="0" /></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div><img align="none" src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/46373_109374019237000_1386318275_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/530477_109377009236701_589860944_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/388312_109377342570001_1978394197_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/530419_109377725903296_827021858_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/557304_109377775903291_1559990153_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/564722_109377869236615_2106583712_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/9644_109377929236609_1146506541_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/13715_109378039236598_1471612891_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/538462_109378152569920_419689160_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/396862_109378169236585_382678783_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/382777_109378262569909_244958763_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/548121_109378375903231_1982052427_n.jpg" border="0" /></div><div><img align="none" src="http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/1539_109378639236538_653288972_n.jpg" border="0" /></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Thị Hạnh
- Địa chỉ: Thị xã An nhơn _ Bình Định
- Điện thoại: 0914.233.443 - Fax:
- email: originevietnam@gmail.com
 

Top