Bán mật ong và ong giống

  • Thread starter VÅ© Khắc Hiếu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
V

Vũ Khắc Hiếu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Vũ Khắc Hiếu
- Địa chỉ: Tổ 13 - p. Quang Trung - Tp. Phủ Lý - T. Hà Nam
- Tel, Fax: 0351 3681192 ::: FaX
- Email: vukhachieu@yahoo.com.vn
================================

<p align="justify"><font size="4">Cỏ sỏ nu&ocirc;i ong: Vũ Khắc Hiếu chuy&ecirc;n nu&ocirc;i v&agrave; cung cấp ong mật giống c&ugrave;ng c&aacute;c vật dụng nu&ocirc;i ong. Hiện c&oacute; b&aacute;n giống ong v&agrave; tư vấn kỹ thuật nu&ocirc;i ong lấy mật. Ng&ograve;ai ra c&ograve;n c&oacute; b&aacute;n mật ong hoa nh&atilde;n đảm bảo chất lượng, uy t&iacute;n với gi&aacute; cả hợp l&yacute; theo thỏa thuận; cam kết cung ứng l&acirc;u d&agrave;i. Mọi li&ecirc;n hệ xin li&ecirc;n hệ với anh Hiếu (Ph&oacute; Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lam Hạ - Tp. Phủ L&yacute;). Điện thoại: </font><font size="5"><strong>0351 3681192.</strong></font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top