Bán máy ép dầu thực vật

  • Thread starter Trần Anh Tòan
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trần Anh Tòan

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Anh Tòan
- Địa chỉ: 666/59/15, Đường 3/2, phường 14, quận 10, Tp HCM
- Tel, Fax: 0918884470 ::: FaX
- email: anhtoan.73@gmail.com
================================

<p>B&aacute;n c&aacute;c loại m&aacute;y &eacute;p(&nbsp;&eacute;p trục v&iacute;t,&nbsp;&eacute;p thủy lực) v&agrave; m&aacute;y lọc&nbsp;để&nbsp;&eacute;p v&agrave; lọc c&aacute;c loại hạt c&oacute; dầu như dầu phụng, dầu m&egrave;, dầu dừa, dầu điều... c&oacute; c&ocirc;ng suất từ 60kg&nbsp;đến&nbsp;2,5 tấn/h. Bảo h&agrave;nh 12 th&aacute;ng. Gi&aacute; cạnh tranh, ph&ugrave; hợp với t&uacute;i tiền người N&ocirc;ng d&acirc;n.</p><p>Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p><p>Trần Anh To&agrave;n.</p><p>Email: <a href="mailto:anhtoan.73@gmail.com">anhtoan.73@gmail.com</a></p><p>Mobie: 0918 88 44 70</p><p>Đ/c: 666/59/15, Đường 3/2, phường 14, quận 10, Tp HCM</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tác


Top