Bán máy Gặt Đập Liên Hợp

  • Thread starter vuongquocoai
  • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công ty TNHH CAO LỢI
- Địa chỉ: 738, QL1A, P6. TX Tân An
- Tel, Fax: ::: FaX
- Email: fotonlovol@vnn.vn
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH Cao Lợi</p><p>&nbsp;Địa chỉ : 738, QL1A, P^, TX T&acirc;n An, Long An</p><p>&nbsp;Chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại M&aacute;y gặt đập li&ecirc;n hợp Trung Quốc v&agrave; Nhật Bản. Phụ t&ugrave;ng c&aacute;c loại N&ocirc;ng nghiệp...Chất lượng, gi&aacute; cả v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh sau b&aacute;n h&agrave;ng l&agrave; thế mạnh cạnh trang của ch&uacute;ng t&ocirc;i.</p><p>ĐT : 0929026192</p><p>&nbsp;Email : fotonlovol@vnn.vn</p>
 
Back
Top