bán máy móc thiết bị và phụ gia chế biến thức ăn ngành chăn nuôi

  • Thread starter phanduymy
  • Ngày gửi
P

phanduymy

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: công ty trách nhiệm hữu hạn Thiết Bị Công Nghiệp Khải Minh
- Địa chỉ: 23 Đường 320 Bông Sao p5 quận 8
- Tel, Fax: 39819320 ::: FaX 08 62635881
- email: info@khaiminh-industrial.com-khaiminh.machine@gmail.com
================================

<p>Đầu ti&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn gởi đến c&aacute;c bạn những lời ch&uacute;c tốt đẹp nhất.</p><p>C&ocirc;ng ty Khải Minh rất h&acirc;n hạnh được giới thiệu với c&aacute;c bạn những sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n d&ugrave;ng trong ng&agrave;nh chăn nu&ocirc;i như: m&aacute;y nghiền mịn, m&aacute;y &eacute;p vi&ecirc;n, m&aacute;y &eacute;p đ&ugrave;n...c&aacute;c m&aacute;y m&oacute;c kh&aacute;c d&ugrave;ng trong c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; khai th&aacute;c.</p><p>Ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n cung cấp số lượng lớn phụ gia chế biến thức ăn như MCP v&agrave; DCP.</p><p>uy t&iacute;n, chất lượng, gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp.</p><p>rất h&acirc;n hạnh được trở th&agrave;nh nh&agrave; cung cấp cho c&aacute;c bạn.</p>
 

Top