BÁN MÁY & THIẾT BỊ PHỤ VỤ NÔNG NGHIỆP CHĂN NUÔI

  • Thread starter SANGHOP Com.,Ltd
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
S

SANGHOP Com.,Ltd

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: SANGHOP Com.,Ltd
- Địa chỉ: 78 Ngõ 95/8 Chùa Bộc Đống Đa Hà Nội
- Tel, Fax: ::: FaX Tel: (84-4) 564 1567/102., Fax: (84-4) 564 1659
- email: contact@sanghop.com or minhnt@sanghop.vn
================================

<p>&nbsp;</p><p><font color="#990000">SANGHOP Com., Ltd.</font> <em><font color="#000099">CREATION &amp; COOPERATION for DEVELOPMENT</font></em><br /></p><p>&nbsp;Cung cấp <em>M&Aacute;Y &amp; THIẾT BỊ </em>phục vụ c&ocirc;ng việc sản xuất v&agrave; chăn nu&ocirc;i cho NH&Agrave; N&Ocirc;NG:</p><p>M&Aacute;Y:&nbsp; <br /></p><p><font color="#330000">M&Aacute;Y PHỤ VỤ N&Ocirc;NG NGHIỆP:</font> C&Agrave;Y(BỪA), M&Aacute;Y K&Eacute;O, GIEO SẠ, CẤY, THU HOẠCH L&Uacute;A (gặt, gặt li&ecirc;n hợp,...), M&Aacute;Y TUỐT L&Uacute;A, M&Aacute;Y T&Aacute;CH HẠT NG&Ocirc; (ĐIỆN, CH&Acirc;N), M&Aacute;Y L&Agrave;M SẠCH NG&Ocirc;, ...</p><p><font color="#330000">M&Aacute;Y PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG:</font> M&Aacute;Y XAY X&Aacute;T GẠO. <br /></p><p><font color="#660000">M&Aacute;Y PHỤC VỤ CHĂN NU&Ocirc;I:</font> M&Aacute;Y NGHIỀN THỨC ĂN GIA S&Uacute;C, , M&Aacute;Y TH&Aacute;I RAU CHO GIA S&Uacute;C,...<br /></p><p>&nbsp;<font color="#660000">THIẾT BỊ: </font></p><p>THIẾT BỊ PHỤ TRỢ PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT V&Agrave; CHĂN NU&Ocirc;I.<br /></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top