bán MCP và DCP

  • Thread starter phan thi duy my
  • Ngày gửi
P

phan thi duy my

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: phan thi duymy
- Địa chỉ: 23 đường 320 Bông Sao p.05 Q8
- Tel, Fax: 39819320::: FaX 62635881
- email: info@khaiminh-industrial.com
================================

<p>ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n MCP(monocalcium phosphate) v&agrave; DCP( dicalcium phosphate). </p><p>h&agrave;ng nhập khẩu chất lượng tốt gi&aacute; cả ph&ugrave; hợp.</p><p>li&ecirc;n hệ với c&ocirc;ng ty Khải Minh ch&uacute;ng t&ocirc;i để c&oacute; những sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho c&aacute;c bạn.</p><p>website:khaiminh-industrial.com</p>
 

Đối tác


Top