Bán mèo tây con

  • Thread starter Capuchino
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Capuchino

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Capuchino
- Địa chỉ: B23 Nam Thành Công - Hà Nội
- Tel, Fax: 01255097753 ::: FaX
- email:
================================

<p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt"><font face="Times New Roman" size="3">B&aacute;n ba ch&uacute; m&egrave;o T&acirc;y con. Giống m&egrave;o Anh l&ocirc;ng d&agrave;i. 2 th&aacute;ng tuổi. M&egrave;o nh&agrave; đẻ, rất đẹp v&agrave; khỏe mạnh. Gi&aacute; b&aacute;n li&ecirc;n hệ: b&aacute;c Hợp 01255097753. B23 Nam Th&agrave;nh C&ocirc;ng</font></p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">
CS0.12005694_1_1.jpg
</p><p class="MsoNormal" style="margin: 0in 0in 0pt">
CS0.12005695_1_1.jpg
</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top