Bán Mì Lát

  • Thread starter DÆ°Æ¡ng Minh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
D

DÆ°Æ¡ng Minh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Dương Minh
- Địa chỉ: 63/10 Bình Qưới P.27 Q.Bình Thạnh TPHCM
- Tel, Fax: 0903177757 ::: FaX
- email: duongminh2904@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i cần b&aacute;n m&igrave; l&aacute;t phơi kh&ocirc;</p><p>Tinh bột: 80% min <br />Ẩm độ: 15% max <br />Xơ: 5% max <br /></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top