Bán Mỡ Cá Tra, Cá Basa

 • Thread starter CÆ¡ Sở Chế Biến má»  Cá NT & NT
 • Ngày gửi
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cơ Sở Chế Biến mỠ Cá NT & NT
- Địa chỉ: Tân Định-Tân Thành-Lai Vung-Đồng Tháp
- Tel, Fax: 0673.649089
- email: tuyen25908@yahoo.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i b&aacute;n mỡ c&aacute; tra, c&aacute; ba sa với ti&ecirc;u chuẩn sau:</p><p>AV&lt;=5</p><p>Cảm ơn qu&yacute; C&ocirc;ng Ty đ&atilde; quan t&acirc;m đến sản phẩm của ch&uacute;ng t&ocirc;i!</p><p>Tr&acirc;n trọng gửi lời ch&agrave;o!</p><p>ĐT:0939092222</p><p>Fax:0673.649089</p><p>E-mail:Tuyen25908@yahoo.com</p>
 


Bài viết có nội dung tương tự
 • Cung cấp Bột/Mỡ cá Basa.
  • Thread starter basamekong
  • Ngày gửi
 • Bột cá, Mỡ cá.
  • Thread starter basamekong123
  • Ngày gửi
 • Bột cá, mỡ cá.
  • Thread starter basamekong123
  • Ngày gửi


 • Back
  Top