BẠN NÀO BIẾT NƠI MUA GÀ THỊT GIỒNG LƯƠNG PHƯỢNG XIN CHỈ GIÚP

  • Thread starter Trại gà Tân Hiệp
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại gà Tân Hiệp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại gà Tân Hiệp
- Địa chỉ: 83A Ấp 1, Tân Hưng, Bến Cát, Bình Dương
- Tel, Fax: 0982 017770 ::: FaX
- email: lamhoangyen104@yahoo.com.vn
================================

<p>Trong th&aacute;ng 11/2009 trại t&ocirc;i c&oacute; xuất khoảng 1000-2000 con g&agrave; thịt giống lương Phượng. n&ecirc;n ch&uacute;ng t&ocirc;i muốn t&igrave;m nh&agrave; thu mua g&agrave; thịt hoặc ai biết xin vui l&ograve;ng chỉ giup</p><p>Yến: 0982 017770 or Li&ecirc;n hệ Chị Hiệp: 06503.563543</p><p>or Mail:lamhoangyen104@yahoo.com.vn</p><p>Ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn !</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top