bán nghệ đen làm thuốc

  • Thread starter huynh thanh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
H

huynh thanh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: huynh thanh
- Địa chỉ: kbang-gia lai
- Tel, Fax: 0596545088 ::: FaX
- email:
================================

<p>chung toi co 500kg nghệ đen can b&aacute;n. B&agrave; con n&agrave;o co nhu cau mua về l&agrave;m thuốc hoăc l&agrave;m giống LH 0596545088</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Bài viết tương tựTop