Bán ngô giống LVN10 với giá rẻ tại nơi sản xuất!

  • Thread starter greenstar
  • Ngày gửi
G

greenstar

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CTCPNông nghiệp Chiềng Sung
- Địa chỉ: Xã Chiềng Sung - Mai Sơn - Sơn La
- Tel, Fax: ::: FaX 0223 645 006
- email: quanghung910@gmail.com
================================

<p>CTCP N&ocirc;ng nghiệp Chiềng Sung l&agrave; một đơn vị chuy&ecirc;n sản xuất ng&ocirc; giống LVN10 lớn nhất Miền Bắc với sản lượng cung cấp ra thị trường h&agrave;ng năm l&ecirc;n tới tr&ecirc;n 1000 tấn ng&ocirc; giống LVN10. C&ocirc;ng ty đ&atilde; đưa v&agrave;o sản xuất giống LVN10 từ năm 1997 đến nay.</p><p>C&ocirc;ng ty cũng l&agrave; 1 trong&nbsp;5 đơn vị dẫn đầu về thu nhập từ việc sản xuất n&ocirc;ng nghiệp của Tỉnh Sơn La.</p><p>Với kinh nghiệm sản xuất giống ng&ocirc;&nbsp;LVN10 hơn 12&nbsp;năm, ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; kinh nghiệm trong việc sản xuất ra giống ng&ocirc; LVN10 với chất lượng tốt. Hiện nay C&ocirc;ng ty l&agrave; một trong những đối t&aacute;c rất quan trọng với Viện nghi&ecirc;n cứu ng&ocirc; Việt Nam trong việc chuy&ecirc;n sản xuất giống LVN10.</p><p>Sản phẩm của C&ocirc;ng ty đ&atilde; 4 lần đạt danh hiệu H&agrave;ng việt nam chất lượng cao từ năm 2004-2008.</p><p>Hiện nay C&ocirc;ng ty đang cung cấp ra thị trường ng&ocirc; giống LVN10 với số lượng lớn v&agrave; gi&aacute; cả hợp l&yacute; (32.000d/kg). Nếu Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; nhu cầu mua với số lượng lớn C&ocirc;ng ty sẽ c&oacute; ch&iacute;nh s&aacute;ch gi&aacute; ưu đ&atilde;i theo sự thỏa thuận giữa 2 b&ecirc;n.Nếu ở xa sẽ được hỗ trợ tiền cước ph&iacute; vận chuyển.</p><p>Rất mong được phục vụ Qu&yacute; kh&aacute;c h&agrave;ng!</p>
 
Back
Top