Bán ngỗng (ngỗng tơ và ngỗng giống)

#1
Hiện tại nhà tôi có nhiều ngỗng
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598

Mình ở dĩ an bình dương
 

#2
Hiện tại nhà tôi có nhiều ngỗng
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598


 
#3
Hiện tại nhà tôi có nhiều ngỗng
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598


 

antiman78

Lữ khách
#4
xin hỏi có giao saigon k?

mình có cặp ngỗng mà muốn nuôi thêm nhưng nản wá vì nó k đẻ trứng bạn àh?
 
#6
Hiện tại nhà tôi có nhiều ngỗng
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598


 
#7
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598


 

#8
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598


 
#9
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598


 
#10
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598


 
#11
- ngỗng tơ (2kg/con) giá bán 350 ngàn/ con
- Ngỗng đã đẻ trứng (từ 3kg đến 4 kg) gia bán 120 ngàn/1kg
- Ngỗng đang đẻ (1 cặp trống và mái giá 900 ngàn); trống 4kg, mái 3,5kg
xem hình tại đây

http://banngong.22web.org
liên hệ số điện thoại 0993008598