BÁN NGUYÊN LIỆU CHẾ BIẾN THỨC ĂN CHO NGÀNH CHĂN NUÔI THỦY SẢN, GIA SÚC

  • Thread starter DOTHANHTUNG
  • Ngày gửi
D

DOTHANHTUNG

Guest
#1
<p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">C&ocirc;ng Ty Thanh H&agrave; chuy&ecirc;n ph&acirc;n phối &amp; cung cấp Me thi o nine 84% (MHA) của Tập Đo&agrave;n Novus Mỹ sản xuất, nguy&ecirc;n liệu chế biến thức ăn được sử&nbsp; dụng trong ng&agrave;nh thủy sản, gia s&uacute;c, gia cầm........ Đặc biệt cho c&aacute; Basa của Việt Nam.</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;Qu&iacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;Đỗ Thanh T&ugrave;ng</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;Tel: 0913 910799 - 08 38480869 (27)</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;</span></p> <p style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: white; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial"><span style="font-family: Verdana">&nbsp;Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</span></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DO THANH TUNG
- Địa chỉ: 38D1, Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP HCM
- Điện thoại: 0913 910799 - Fax: 08 38480869
- email: tung@thanhhaoffice.com.vn
 

dangquocbuu

Lữ khách
#2
Bên Tùng có thu mua bột tôm, bột cá, võ cua, võ ghẹ cung cấp thức ăn chăn nuôi hay biết ai thì giới thiệu nha!
Công Ty Thanh Hà chuyên phân phối & cung cấp Me thi o nine 84% (MHA) của Tập Đoàn Novus Mỹ sản xuất, nguyên liệu chế biến thức ăn được sử dụng trong ngành thủy sản, gia súc, gia cầm........ Đặc biệt cho cá Basa của Việt Nam.
Quí khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ:

Đỗ Thanh Tùng
Tel: 0913 910799 - 08 38480869 (27)

Xin chân thành cám ơn.


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: DO THANH TUNG
- Địa chỉ: 38D1, Nguyễn Thị Thập, P. Tân Phong, Q7, TP HCM
- Điện thoại: 0913 910799 - Fax: 08 38480869
- email: tung@thanhhaoffice.com.vn