Bán nguyên liệu chế biến thức gia súc

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: Cần Thơ
- Tel, Fax: 0932 424 557 ::: FaX 0710 769 381
- Email: ct@dotimex.vn
================================

<font face="Arial">Cty ch&uacute;ng t&ocirc;i chuy&ecirc;n sản xuất bột c&aacute;, mỡ c&aacute; Tra, Basa v&agrave; bột c&aacute; biển, trong nhiều năm qua, cung cấp h&agrave;ng ổn định, hợp t&aacute;c l&acirc;u d&agrave;i gi&aacute; cả cạnh tranh với những sản phẩm như sau:</font><br />1. Bột c&aacute; Tra, Basa <br />- Loại đạm &ge; 50 % (&plusmn; 1), &ge; 55 % (&plusmn; 1), &ge; 60 % (&plusmn; 1)<br />2. Mỡ c&aacute; Tra, Basa<br />- AV &lt; 5%, &nbsp;&lt; 3%<br />3. Bột c&aacute; Biển<br />- Đạm &ge; 50 % (&plusmn; 1), &ge; 55 % (&plusmn; 1), &ge; 60 % (&plusmn; 1), &ge; 65% (&plusmn; 1)<br /><font face="Arial">Mong được sự hợp t&aacute;c từ Q&uacute;y C&ocirc;ng ty</font><br />Xin li&ecirc;n hệ Mr Th&agrave;nh <br />Phone: &nbsp;0932&nbsp;424&nbsp;557&nbsp;<br /><p><font face="Arial">Skype: thanhhasf</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top