ban nhan xuong com vang

  • Thread starter thanh tung`
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

thanh tung`

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thanh tung`
- Địa chỉ: hoa duan phu thuan phu vang hue
- Tel, Fax: 0976272834
- Email: timkiemthienduong311123@yahoo.com
================================

tôi co' cây nhan~ xuông` cơm vang` đa~ 10 năm tuôi? va` đa~ cho trai' nhiêu` vu. nay tôi muôn' ban' gâp' ai co' nhu câu` mua hay~ liên hê. vơi' tôi qua sô' điên. thoai. 0976272834
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Bài viết tương tựTop