Bán nhím 2012

  • Thread starter thienhang
  • Ngày gửi
T

thienhang

Guest
#1
Hiện nay gi&aacute; nh&iacute;m giống, nh&iacute;m sinh sản, nh&iacute;m thịt kh&aacute; rẻ so với những năm trước. Trại nh&iacute;m của t&ocirc;i c&oacute; hơn 30 con nh&iacute;m từ nhỏ đ&ecirc;n nh&iacute;m sinh sản. Hiện tại t&ocirc;i muốn b&aacute;n cả đ&agrave;n nh&iacute;m tr&ecirc;n. B&agrave; con c&oacute; nhu cầu nu&ocirc;i nh&iacute;m xin li&ecirc;n hệ theo số điện thoại tr&ecirc;n.<br />

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thienhang
- Địa chỉ: Nam Hồng - Nam Sách - Hải Dương
- Điện thoại: 0904425645 - Fax: 0982756454
- email:
 

Đối tácTop