BÁN NHÍM BỐ MẸ - BAO TIÊU ĐẦU RA NHÍM CON 5 TRIỆU / 1 CẶP

  • Thread starter HCHAU
  • Ngày gửi
H

HCHAU

Guest
#1
<p><font size="2">TRẠI NH&Iacute;M GIA HUY CỦ CHI - TPHCM </font></p><p><font size="2">SỐ 953 &amp; 1032 TỈNH LỘ 7 ( GẦN NG&Atilde; TƯ TỈNH LỘ 7 VỚI QL22)</font></p><p><font size="2">CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM </font></p><p><font size="2">CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI- NH&Iacute;M THỊT </font></p><p><font size="2">TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I LU&Ocirc;N HỖ TRỢ ĐẦU RA CHO B&Agrave; CON KHI MUA GIỐNG TỪ TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I </font></p><p><font size="2">ĐỂ C&Aacute;M ƠN QU&Yacute; B&Agrave; CON Đ&Atilde; TIN TƯỞNG MUA GIỐNG TRONG SUỐT 10 NĂM QUA , TRANG TRẠI CH&Uacute;NG T&Ocirc;I C&Oacute; CHƯƠNG TR&Igrave;NH GIẢM GI&Aacute; KHI MUA TỪ 5 CẶP TRỞ L&Ecirc;N : </font></p><p><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ Đ&Atilde; SINH SẢN : 22TR /1CẶP ,MUA 5 CẶP TẶNG&nbsp;2 CẶP CON 3 TH&Aacute;NG TUỔI </font></p><p><font size="2">NH&Iacute;M BỐ MẸ DẪN 2 CON : 28TR/ 1CẶP, MUA 5 CẶP GIẢM C&Ograve;N 25T/ 1CẶP </font></p><p><font size="2">HỖ TRỢ ĐẦU RA NH&Iacute;M CON :&nbsp; THU V&Agrave;O 5TR/ CẶP ( 2-3 TH&Aacute;NG TUỔI )</font></p><p><font size="2">GIẤY TỜ HỢP LỆ - BAO VẬN CHUYỂN- LỒNG ĐỰNG </font></p><p><font size="2">HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT TẬN T&Igrave;NH - B&Iacute; QUYẾT GH&Eacute;P Đ&Ocirc;I SINH SẢN </font></p><p><font size="2">ĐT : 0903027776 ( GẶP CH&Acirc;U - CHỦ TRẠI ) </font></p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: TRẠI NHÍM GIA HUY - CỦ CHI
- Địa chỉ: 953 & 1032 TỈNH LỘ 7 - ẤP BÀU ĐIỀU - XÃ PHƯỚC THẠNH- HUYỆN CỦ CHI
- Điện thoại: 0903027776 - Fax:
- email:
 

S

sonctlhu

Guest
#2
chỗ anh có đảm bảo đầu ra thịt không.có làm cam kết không.
tôi cũng muốn mở trang trại mà sợ nuôi rồi không biết bán cho ai.
với giá thịt la bao nhiêu.
email:tranvanson2009@gmail.com