BÁN NHÍM CÁC LOẠI Ở CỦ CHI -BAO TIÊU NHÍM CON

  • Thread starter Guest
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
G

Guest

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân:
- Địa chỉ: ẤP BÀU ĐIỀU- PHƯỚC THẠNH -CỦ CHI-TPHCM
- Tel, Fax: 0903027776
- email: NG-CHAU@TAKAKOVIETNAM.COM
================================

<p><strong>TRẠI NH&Iacute;M GIỐNG GIA HUY </strong></p><p><strong>CHUY&Ecirc;N G&Acirc;Y NU&Ocirc;I SINH SẢN NH&Iacute;M BỜM CH&Acirc;U &Aacute;</strong></p><p><strong>NHẬN CUNG CẤP- TRAO&nbsp;ĐỔI &nbsp;NH&Iacute;M GIỐNG C&Aacute;C LOẠI </strong></p><p><strong>GI&Aacute; CẢ HỢP L&Iacute;-GIẤY TỜ HỢP LỆ</strong></p><p><strong>HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂN NU&Ocirc;I-CHUỒNG TRẠI ĐẠT HIỆU QUẢ CAO </strong></p><p><strong>ĐT: 0903027776</strong></p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Top