:::::::::::::::::::::::::bán nhím, chồn nhung đen, chồn hương..........................

  • Thread starter Le Thi Hoai Thu
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
L

Le Thi Hoai Thu

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Le Thi Hoai Thu
- Địa chỉ: Xương Lâm, Lạng Giang, Bắc Giang
- Tel, Fax: 0984918176 ::: FaX
- email: donghuyen1123472@yahoo.com
================================

<img title="Foot in mouth" alt="Foot in mouth" src="http://agriviet.com/admin/tinymce/plugins/emotions/images/smiley-foot-in-mouth.gif" border="0" /> <span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt">Chồn Hương v&agrave; Chồn nhung đen l&agrave; con vật rất rễ nu&ocirc;i, ri&ecirc;ng Chồn nhung đen ăn tạp thức ăn l&agrave;: rau, cỏ,.....rất c&oacute; gi&aacute; trị kinh tế. Nu&ocirc;i con vật n&agrave;y t&ocirc;i k</span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt">h&ocirc;ng thấy c&oacute; bệnh tật g&igrave;, con nhỏ của t&ocirc;i cũng cho n&oacute; ăn được. <p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Tahoma; color: black; font-size: 10pt">Anh chị n&agrave;o c&oacute; nhu cầu h&atilde;y li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số đt: 0984.84.84.72 hoặc 0984.918.176&nbsp;&nbsp; cảm ơn nhiều .<p>&nbsp;</p></span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top