Bán nhím đang dẫn con giá rẻ hơn thị trường...

  • Thread starter Bùi Xuân Quang
  • Ngày gửi
B

Bùi Xuân Quang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Xuân Quang
- Địa chỉ: Cái Bè, Tiền Giang
- Tel, Fax: ::: FaX ::: FaX
- email: xuan_quang11011987@yahoo.com.vn
================================

<p>- Cần b&aacute;n 2 cặp nh&iacute;m bố mẹ đang nu&ocirc;i con (1 th&aacute;ng tuổi).</p><p>&nbsp;+ Mỗi cặp đẻ 1 con gồm 1 đực, 1 c&aacute;i.</p><p>&nbsp;Gi&aacute; cho 2 cặp tr&ecirc;n (Bao gồm con) l&agrave; 54 triệu. Xin li&ecirc;n hệ trực tiếp với t&ocirc;i qua sdt : 0904 504 585. Cảm ơn đ&atilde; ủng hộ.</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top