bán nhím giống 2 tháng tuổi, 3kg, giá 2,2tr/con

  • Thread starter vantrongbencat
  • Ngày gửi
V

vantrongbencat

Guest
#1
<p>Ch&agrave;o b&agrave; con, hiện nay trang trại em đang cần b&aacute;n 1 con nh&iacute;m giống 2 th&aacute;ng tuổi</p><p>trong lượng 3 kg, ăn rất khỏe, tăng trọng rất nhanh.</p><p>Gi&aacute; 2,2 tr/con</p><p>Th&ocirc;ng tin chi tiết vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ anh Trọng 0169 311 3594</p><p>Cảm ơn b&agrave; con đ&atilde; xem tin</p><p>Tr&acirc;n trọng! <br /></p><p>&nbsp;</p>
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn văn trọng
- Địa chỉ: bến cát bình dương
- Tel, Fax: 01693113594 ::: FaX ::: FaX
- email: vantrongbencat@yahoo.com
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx