ban nhim giong 7 tr/cap ... tuy theo tuoi

  • Thread starter nguyen an ninh
  • Ngày gửi
N

nguyen an ninh

Guest
- Cung cap nhim giong da thuan chung gia tu 7 tr ..... tuy theo do tuoi
- Giay to hop le
- Chuyen giao ky thuat nuoi, xay dung chuong trai


Moi chi tiet xin lien he

Khu pho 3 thi tran TAn Bien - Tay Ninh

Dt: 066 3874195 (Hien)
 
Back
Top