bán nhím giống, chim trĩ giống

  • Thread starter nguyá»…n tuân
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

nguyễn tuân

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: nguyễn tuân
- Địa chỉ: nghệ an
- Tel, Fax: 0918029001 ::: FaX
- email: nguyentuanstk@gmail.com
================================

<p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n nh&iacute;m giống v&agrave; chim trĩ giống.</p><p>B&agrave; con c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ</p><p>A.Tu&acirc;n</p><p>ĐC: Nghệ an</p><p>ĐT: 0918029001</p>
 

Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận

Đối tácTop