Bán nhím giống đang dẫn con giá rẻ....

  • Thread starter Bùi Xuân Quang
  • Ngày gửi
B

Bùi Xuân Quang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Bùi Xuân Quang
- Địa chỉ: Cái Bè, Tiền Giang
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: xuan_quang1011987@yahoo.com.vn
================================

<p>B&aacute;n 2 cặp&nbsp;nh&iacute;m bố mẹ đang nu&ocirc;i con (con nhỏ 1 th&aacute;ng tuổi). Đẻ lứa thứ 2. Nh&iacute;m bố mẹ rất đẹp</p><p>- Mỗi cặp đẻ 1 con gồm 1 đực v&agrave; 1 c&aacute;i. Gi&aacute; cho&nbsp;cả 2 cặp v&agrave; con nhỏ l&agrave; 54 triệu đồng. Nếu ai c&oacute; nhu cầu li&ecirc;n hệ liền với t&ocirc;i qua sdt : 0904 504 585. Nếu chậm sẻ hết h&agrave;ng gi&aacute; rẻ cho qu&yacute; vị</p>
 


bác có nhím bố mẹ xấu thôi cũng đc nhưng nó đẻ 2-3 con/lần không?
 
nhím tốt!

bác có nhím bố mẹ xấu thôi cũng đc nhưng nó đẻ 2-3 con/lần không?
Nuôi 2-3 cặp đi bác ơi! nhím đẻ nhiều thế không có bác nào chịu rời xa em nó đâu!:D
 


Back
Top