BAN NHIM GIONG LONG THANH DONG NAI

  • Thread starter LE VAN
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: LE VAN
- Địa chỉ: Thị trấn Long Thành Dong Nai
- Tel, Fax: 0988881117
- email: vt7766@yahoo.com.vn
================================

<p>CẦN B&Aacute;N 4 CẶP NH&Iacute;M GIỐNG 10 TH&Aacute;NG TUỔI V&Agrave; 1 CẶP NH&Iacute;M HẬU BI</p><p>XIN VUI LONG LI&Ecirc;N HỆ </p><p>l&Ecirc; VĂN</p><p>TEL : 0988881117</p><p>EMAIL : <a href="mailto:VT7766@YAHOO.COM">VT7766@YAHOO.COM</a></p><p>ĐỊA CHỈ : THỊ TRẤN LONG TH&Agrave;NH - ĐỒNG NAI</p>
 
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Back
Top