bán nhím giống mua bí đỏ ngô hạt

  • Thread starter gaarav14
  • Ngày gửi
G

gaarav14

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: thai thai son
- Địa chỉ: cẩm trung -cẩm phả -quảng ninh
- Tel, Fax: 0906685555 ::: FaX
- email: emailgaaravn14
================================

<h1><font color="#ff00ff" size="4">t&ocirc;i hiện c&ograve;n 2 đ&ocirc;i nh&iacute;m :14kg-14tr v&agrave; 13kg-13tr cả nh&iacute;m bố mẹ đ&atilde; sinh sản 26tr/đ&ocirc;i đang muốn b&aacute;n vậy ai mua cứ alo 0906685555 .Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&ograve;n muốn mua ch&uacute;t b&iacute; đỏ v&agrave; ng&ocirc; hạt để chăn nu&ocirc;i .<font color="#6633ff">gia đ&igrave;nh b&aacute;c n&agrave;o ơ tỉnh ph&iacute;a bắc c&oacute; đồi rừng bạch đ&agrave;n ngọn 14 đến 17cm muốn b&aacute;n ch&uacute;ng t&ocirc;i thu mua lu&ocirc;n l&agrave;m gỗ chống l&ograve; tại hầm mỏ cẩm phả.( mua theo c&acirc;y, khối, hay cả rừng đồi).ch&agrave;o th&acirc;n &aacute;i.</font></font></h1>
 
Back
Top