Bán Nhím Giống Nhím Thịt Giá Rẻ Tại Nam Định

#1
<p><font size="7"><font color="#ff0033">Cần b&aacute;n nh&iacute;m giống nh&iacute;m thịt tại Khu vực Nam Định:</font></font></p><p>Gi&aacute; như sau:</p><p>Đ&ocirc;i nh&iacute;m bố mẹ đang dẫn con nặng khoảng 25kg gi&aacute; 5 triệu.</p><p>Đ&ocirc;i nh&iacute;m nặng từ 15 - 20kg &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; gi&aacute; 4 triệu</p><p>Đ&ocirc;i nh&iacute;m nặng từ 10 - 15 kg&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; gi&aacute; 3 triệu</p><p>Ai c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ</p><p>Chị Nhung</p><p>ĐC: Đường &Acirc;u Cơ TP Nam Định ( Đối diện cổng nh&agrave; m&aacute;y đ&oacute;ng t&agrave;u s&ocirc;ng Đ&agrave;o)</p><p>ĐT : 01258425954 - 01649710939 <br /></p><p>&nbsp;</p>

THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyên Nhung
- Địa chỉ: Đường Âu Cơ TP Nam ĐỊnh
- Điện thoại: 01258425954 - Fax: 01649710939
- email: huyquy83@gmail.com
 

Last edited:

diachunamdinh

Lữ khách
#3
Cần bán nhím giống nhím thịt tại Khu vực Nam Định:
Giá như sau:
Đôi nhím bố mẹ đang có bầu nặng khoảng 25kg giá 5 triệu.
Đôi nhím nặng từ 15 - 20kg giá 4 triệu
Đôi nhím nặng từ 10 - 15 kg giá 3 triệu
Ai có nhu cầu xin liên hệ
Chị Nhung
ĐC: Đường Âu Cơ TP Nam Định ( Đối diện cổng nhà máy đóng tàu sông Đào)
ĐT : 01258425954 - 01649710939
Rất mừng vì giá nhím đang tăng!
 
Last edited: