Bán Bán nhím giống, nhím thịt Hà Nội

#1
Bán nhím giống 2 tháng tuổi thuần, khoẻ mạnh, có giấy tờ đầy đủ giá 2,5 triệu 1 đôi.
Bán nhím thịt 250K / 1KG.
Mọi ngườ quan tâm xin liên hệ: Hoàng Văn Vượng - Cầu Bầu - Quảng Phú Cầu - Ứng Hoà - Hà Nội.
DT :01679278466
 

Top