Bán nhím giống, nhím trưởng thành và nhím bố mẹ (Nam Định)

  • Thread starter Nguyá»…n Quang Vinh
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
N

Nguyá»…n Quang Vinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyễn Quang Vinh
- Địa chỉ: Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định
- Tel, Fax: 0982118182 ::: FaX
- email: quocvinh222003@yahoo.com
================================

<p>T&ocirc;i nu&ocirc;i nh&iacute;m sinh sản từ năm 2003, hiện nay t&ocirc;i đang c&oacute; nh&iacute;m giống, nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh v&agrave; nh&iacute;m sinh sản cung cấp. B&agrave; con c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo số điện thoại tr&ecirc;n.</p><p>Cảm ơn!</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top