Bán Nhím giống sinh sản giá cực rẻ

  • Thread starter Trại Nhím Trọng Hưởng
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trại Nhím Trọng Hưởng

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trại Nhím Trọng Hưởng
- Địa chỉ: Long Xuyên - an giang
- Tel, Fax: 0918988042 ::: FaX
- email: buihuongmk@yahoo.com.vn
================================

<span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">V&igrave; nh&agrave; hẹp (tr&aacute;nh phiền h&agrave;ng x&oacute;m) kh&ocirc;ng c&oacute; điều kiện nu&ocirc;i n&ecirc;n t&ocirc;i b&aacute;n nguy&ecirc;n l&ocirc; Nh&iacute;m giống đang sinh sản (c&oacute; cặp mới vừa t&aacute;ch nh&iacute;m con, c&oacute; cặp đ&atilde; t&aacute;ch được 2-3 th&aacute;ng nhiều khả năng đang mang thai)<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Số lượng: 5 con (2 con đực, 3 con c&aacute;i)<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Gi&aacute;:70 triệu<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Với đ&agrave;n Nh&iacute;m n&agrave;y bạn c&oacute; thể sinh lợi ngay năm đầu ti&ecirc;n (kề từ khi mua về v&igrave; 1 năm Nh&iacute;m đẻ 2 lần)<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Đế thuận tiện việc vận chuyển trong l&uacute;c Nh&iacute;m c&oacute; thể đang mang thai ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ hỗ trợ một phần chi ph&iacute; n&agrave;y.<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><p><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></p></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">Địa chỉ li&ecirc;n hệ: B&Ugrave;I TRỌNG HƯỞNG<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-size: 14pt"><font face="Times New Roman">X&atilde; Mỹ Kh&aacute;nh &ndash; TP.Long Xuy&ecirc;n &ndash; An Giang<p>&nbsp;</p></font></span><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">ĐT: 0918.988.042</span>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top