BÁN NHÍM GIỐNG SỐ LƯỢNG LỚN TẠI THANH HÓA

  • Thread starter Vinhloc1234
  • Ngày gửi
V

Vinhloc1234

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trần Quốc Khánh
- Địa chỉ: Thôn 1- Vĩnh Thành - Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
- Tel, Fax: 0373870526 ::: FaX
- email: duong241206@gmail.com
================================

B&Aacute;N NH&Iacute;M GIỐNG MỚI TRƯỞNG TH&Agrave;NH SỐ LƯỢNG LƠN 12 TRIỆU ĐỒNG MỘT CẶP ĐỰC C&Aacute;I.C&Oacute; ĐỦ GIẤY TỜ KIỂM L&Acirc;M, VẬN CHUYỂN ĐẾN TẬN NH&Agrave; N&Ecirc;U C&Oacute; NHU CẦU<br />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx