Bán nhím giống tại Duy Tiên - Hà Nam

  • Thread starter thanhnasb
  • Ngày gửi
T

thanhnasb

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Ứng Văn Quý
- Địa chỉ: Thôn Vũ Xá, xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên, Hà Nam
- Tel, Fax: 0987 764 775
- email: thanh.nasb@gmail.com
================================

<p>TRANG TRẠI NU&Ocirc;I NH&Iacute;M CHUY&Ecirc;N CUNG CẤP NH&Iacute;M GIỐNG TỪ BA TH&Aacute;NG TUỔI TRỞ L&Ecirc;N, C&Oacute; GIẤY CỦA KIỂM L&Acirc;M H&Agrave; NAM CẤP, GI&Aacute; CẢ THỎA THUẬN. AI C&Oacute; NHU CẦU MUA NH&Iacute;M GIỐNG XIN VUI L&Ograve;NG LI&Ecirc;N HỆ THEO:</p><p>&nbsp;- HỌ T&Ecirc;N: ỨNG VĂN QU&Yacute;</p><p>&nbsp;- SĐT: 0987 764 775</p><p>&nbsp;- ĐỊA CHỈ: TH&Ocirc;N VŨ X&Aacute;, X&Atilde; Y&Ecirc;N BẮC, HUYỆN DUY TI&Ecirc;N, TỈNH H&Agrave; NAM</p><p>&nbsp;<span class="Apple-tab-span" style="white-space: pre"> </span>Q&Uacute;Y KH&Aacute;CH MUA NH&Iacute;M GIỐNG SẼ ĐƯỢC T&Ocirc;I CHUYỂN GIAO KINH NGHIỆM NU&Ocirc;I NH&Iacute;M, KỸ THUẬT NU&Ocirc;I, C&Aacute;CH X&Acirc;Y CHUỒNG TRẠI...</p><p>&nbsp;</p>
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx