BÁN NHÍM GIỐNG

  • Thread starter 2 Lá»°C
  • Ngày gửi
2

2 Lá»°C

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 2 LỰC
- Địa chỉ: Khóm 3 - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
- Tel, Fax: 0909357387
- email:
================================

<p><strong><font color="#006600" size="3">Hiện t&ocirc;i cần b&aacute;n một số nh&iacute;m giống gồm:</font></strong></p><p><strong><font color="#006600" size="3">- Một cặp bố mẹ đang dẫn 2 con;</font></strong></p><p><strong><font color="#006600" size="3">- Một nh&iacute;m c&aacute;i đ&atilde; sinh sản một lứa;</font></strong></p><p><strong><font color="#006600" size="3">- Một nh&iacute;m đực 14 th&aacute;ng tuổi.</font></strong></p><p><strong><font color="#006600" size="3">Gi&aacute; tổng cộng = 48.000.000đ. B&agrave; con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin li&ecirc;n hệ số điện thoại 0909357387.</font></strong></p><p><strong><font color="#006600" size="3">Xin ch&acirc;n th&agrave;nh c&aacute;m ơn.</font></strong></p>
 


THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: 2 LỰC
- Địa chỉ: Khóm 3 - Thị trấn Càng Long - Huyện Càng Long - Trà Vinh
- Tel, Fax: 0909357387
- email:
================================


Hiện tôi cần bán một số nhím giống gồm:
- Một cặp bố mẹ đang dẫn 2 con;
- Một nhím cái đã sinh sản một lứa;
- Một nhím đực 14 tháng tuổi.
Giá tổng cộng = 48.000.000đ. Bà con nào có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại 0909357387.
Xin chân thành cám ơn.
Ủng hộ đi bà con!
---------------
mại dzô bà con ơi.
 
Last edited:


Back
Top