Bán nhím giống

Trại nhím THẾ DƯƠNG chuyên cung cấp các loại nhím giống , giấy tờ đầy đủ , bao tiêu sản phẩm .
mọi chi tiết xin liên hệ : Trần Thế Dương thôn 12 xã Hòa Nam - Di linh - Lâm Đồng
điện thoại 01687260811 hoặc 0632224974
 


Trại nhím THẾ DƯƠNG chuyên chung cấp các loại nhím giống với số lượng lớn , giấy tờ đầy đủ .
Mọi chi tiết xin liên hệ : Trần Thế Dương thôn 12 xã Hòa Nam - Di Linh - Lâm Đồng
Số điện thoại : 01687260811 hoặc 0632224974
 
Trại nhím THẾ DƯƠNG chuyên cung cấp các loại nhím giống với số lượng lớn , giấy tờ đầy đủ .
Mọi chi tiết xin liên hệ : Trần Thế Dương thôn 12 xã Hoà Nam - Di Linh - Lâm Đồng
Số điện thoại liên hệ : 01687260811 hoặc 0632224974
 


Back
Top