Bán Nhím Mẹ Dắt Hai Con 1 Đực 1 Cái

  • Thread starter Phan Tung
  • Ngày gửi
Phan Tung

Phan Tung

Nhà nông nghiệp dư
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Phan Tùng
- Địa chỉ: tổ 13 KP6 TT Vĩnh An. Vĩnh Cửu . Đồng Nai
- Tel, Fax: 0907960314
- email: trainhimphantung@agriviet.com
================================

<span class="Apple-style-span" style="color: #333333; font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Helvetica; font-size: 12px; -webkit-border-horizontal-spacing: 1px; -webkit-border-vertical-spacing: 1px">k&iacute;nh thưa Qu&yacute; B&agrave; Con:<br />Trại Nh&iacute;m của ch&uacute;ng t&ocirc;i Chuy&ecirc;n cung cấp v&agrave; thu mua c&aacute;c loại Nh&iacute;m giống ( cho b&agrave; con n&agrave;o nu&ocirc;i Nh&iacute;m m&agrave; kh&oacute; khăn về đầu ra ) vậy Qu&yacute; B&agrave; Con n&agrave;o c&oacute; nhu cầu xin vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ :<br />TH&Ocirc;NG TIN NGƯỜI GỬI:<br /><br />- T&ecirc;n DN/C&aacute; nh&acirc;n: Phan T&ugrave;ng<br />- Địa chỉ: Kp6. vĩnh An .vĩnh cửu .Đồng Nai<br />- Tel, Fax: 0907960314<br />- email:&nbsp;<a style="color: #088108; text-decoration: none" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=mailto:trainhimphantung@agriviet.com">trainhimphantung@agriviet.com</a><br /><a target="_blank" style="color: #ff9900; text-decoration: none; position: relative; top: 1px" href="http://agriviet.com/home/ext.php?ref=http://vn.360plus.yahoo.com/blognhim">http://vn.360plus.yahoo.com/blognhim</a><br /><table class="ncode_imageresizer_warning" id="ncode_imageresizer_warning_1" width="768" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: #ffffe1; color: #000000; border-top-style: solid; border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: solid; cursor: pointer; border-width: 1px; border-color: #cccccc" border="0"><tbody></tbody></table></span>
proxy.php?image=http%3A%2F%2Fseablogs.zenfs.com%2Fu%2FdMqhICWGAhYyXyHe4g5n90ysK0I3jOFO%2Fphoto%2F20100404040946941.jpg&hash=5b8d8b2b75a51ed00928c5730d8b960d


Hiện nay trại có một số Nhím mẹ dắt 2con cần bán! giá 32tr cả mẹ lẫn hai con!
 

Last edited:

Đối tácTop