Ban nhim TP.HCM (Cho ba chieu)

nhim

Lữ khách
Can ban 1 cap nhim 11 thang tuoi khoang 8-9 kg/con (dang mang bau) 19.000.000 Va 1 con cai khoang 6 kg 8.500.000d. Ba con nao co nhu cau xin lien he 0903253035 (Tran)
 

Quảng cáo

Top