Bán Nhím TPHCM

  • Thread starter tresosinh
  • Ngày gửi
T

tresosinh

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Nguyen An NInh
- Địa chỉ: 618 Lê Hồng Phong Phường 10 Quận 10
- Tel, Fax: 0903116972 ::: FaX
- email:
================================

<p>Do c&oacute; nhu cầu vốn gấp,cần b&aacute;n nhanh một cặp nh&iacute;m trưởng th&agrave;nh con đực &gt;=10kg,con c&aacute;i 12kg,nh&iacute;m rất đẹp,nh&igrave;n l&agrave; th&iacute;ch.Gi&aacute; 19.000.000 đồng(c&oacute; thể thương lượng th&ecirc;m).Vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:090903116972 (Ninh).Xin cảm ơn.</p>
 
Back
Top