Bán Ớt Khô, Ớt xay

  • Thread starter Cty TNHH MTV HOÀNG PHÁT
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
C

Cty TNHH MTV HOÀNG PHÁT

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH MTV HOÀNG PHÁT
- Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú A - QUẬN 9 - TP. HCM
- Tel, Fax: 093 552 69 79
- email: phamvuha2003@yahoo.com
================================

<p>C&ocirc;ng ty TNHH MTV SX- TM - DV HO&Agrave;NG PH&Aacute;T. Chuy&ecirc;n cung cấp, sản xuất c&aacute;c loại Ớt tươi,&nbsp;Ớt kh&ocirc;, ớt kh&ocirc; xay nhuyễn, xay ly c&aacute;c loại với gi&aacute; cả cạnh tranh.</p><p>Qu&yacute; doanh nghiệp c&oacute; nhu cầu vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ C&ocirc;ng ty TNHH&nbsp;MTV SX- TM - DV HO&Agrave;NG PH&Aacute;T. 22A Đường 379 P. Tăng Nhơn Ph&uacute; A Q. 9 TP.HCM tel.0862795173. DĐ: 0935526979</p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top