bán phân hữu cơ loại sơ chế đã nghiền thành bột tốt cho cây cao su và rau màu

  • Thread starter vietanong
  • Ngày gửi
V

vietanong

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: CÔNG TY TNHH SX-TM VIỆT Á NÔNG
- Địa chỉ: 911/7/16 TỈNH LỘ 43 PHƯỜNG BÌNH CHIỂU QUÂN THỦ ĐỨC TP HỒ CHÍ MINH
- Tel, Fax: 0929133911 ::: FaX
- email: vietanong@gmai.com
================================

<h1>B&aacute;n sản phẩm ph&acirc;n hữu cơ vi sinh loại sơ chế</h1><table style="align: left" width="100%" border="0"><tbody><tr><td colspan="2"><h2>Mi&ecirc;u tả:</h2></td></tr><tr><td colspan="2">l&agrave; loại chất rắng, m&agrave;u đen dạng bột được lam sơ chế qua lắng đọng v&agrave; nghiền n&aacute;t th&agrave;nh bột kh&ocirc;ng c&ograve;n m&ugrave;i h&ocirc;i th&agrave;nh phần khi kiểm định l&agrave;:K 0,11%<br />P 0,35%<br />Ni Tơ tổng hợp : 0,8 %<br />chất hữu cơ: 23,2 % <br />c&oacute; thể sản xuất th&agrave;nh ph&acirc;n b&oacute;n rất tốt cho c&acirc;y c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; rau m&agrave;u<br />LI&Ecirc;N HỆ: L&ecirc; Việt Quang SDT : 0929 133 911<br />emall:<a href="mailto:vietquang304@yahoo.com">vietquang304@yahoo.com</a></td></tr></tbody></table>
 
Back
Top