Bán Phân Hữu Cơ Sinh Học HVP

  • Thread starter hvp
  • Ngày gửi
H

hvp

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Công Ty CP Dịch Vụ Kĩ Thuật Nông
- Địa chỉ: Số 2 Đường Tăng Nhơn Phú, P. Phước Long B, Q.9 TPHCM
- Tel, Fax: (08) 6282 6344 ::: FaX (08) 3731 2832
- email: my.nguyen@phanbonlahvp.com
================================

<p>Ph&acirc;n HCơ sinh học HVP gi&uacute;p cải tạo đất, tăng năng suất c&acirc;y trồng 12%-20%, giảm lượng ph&acirc;n b&oacute;n từ 5%-10%/vụ. &nbsp;HVP c&oacute; ph&acirc;n HCơ v&agrave; ph&acirc;n phun l&aacute; d&agrave;nh cho tất cả v&agrave; từng loại c&acirc;y trồng như CA PH&Ecirc;, CAO SU, TI&Ecirc;U, THANH LONG, C&Acirc;Y C&Oacute; M&Uacute;I, L&Uacute;A, RAU, HOA KIỂNG, BONSAI. &nbsp;Li&ecirc;n hệ (08) 6282 6344 để biết nh&agrave; ph&acirc;n phối gần nhất.&nbsp;</p><p>Thương hiệu HVP Con Tr&acirc;u Đỏ đạt danh hiệu H&Agrave;NG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO, nhiềi giải thưởng cao qu&yacute; trong ng&agrave;nh n&ocirc;ng nghiệp như TR&Acirc;U V&Agrave;NG ĐẤT VIỆT, c&uacute;p v&agrave;ng THƯƠNG HIỆU V&Agrave;NG,&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; color: #444444; line-height: 18px">02 giải nhất v&agrave; 01 giải nh&igrave; TOPTEN ph&acirc;n b&oacute;n trong cuộc thi Khuyến N&ocirc;ng do n&ocirc;ng d&acirc;n 29 tỉnh th&agrave;nh ph&iacute;a nam b&igrave;nh chọn nhiều năm liền...</span></p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>
 
Back
Top