BÁN PHÂN TRO TRẤU, RƠM, MÙN DỪA, BÒ, GÀ...SỐ LƯỢNG LỚN GIÁ RẺ!!!!

  • Thread starter thanhliem_tiengiang
  • Ngày gửi
T

thanhliem_tiengiang

Guest
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Liêm
- Địa chỉ: Chợ gạo - Tiền giang
- Tel, Fax: 0989.042.084 ::: FaX
- email: thanhliem1980@live.com
================================

<span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">K&iacute;nh ch&agrave;o b&agrave; con xa gần!!<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">M&igrave;nh c&oacute; vựa ph&acirc;n tại CHợ Gạo _ tiền Giang kinh nghiệm tr&ecirc;n 30 năm&nbsp;.&nbsp;chuy&ecirc;n thu mua c&aacute;c loại <strong><span style="font-family: Verdana">ph&acirc;n tro dừa, trấu, rơm...; ph&acirc;n gia s&uacute;c g&agrave;, heo, b&ograve; ....</span></strong> c&oacute; thể cung cấp số lượng lớn cho đại l&yacute;, x&iacute; nghiệp chế biến hay trang trại... cho Qu&yacute; b&agrave; con.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">C&oacute; nhận chuy&ecirc;n chở đến tận nơi hoặc giao h&agrave;ng tại kho t&ugrave;y theo y&ecirc;u cầu Qu&yacute; Kh&aacute;ch.<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">Rất mong nhận được sự ủng hộ xa gần của b&agrave; con c&ocirc; b&aacute;c<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">Th&agrave;nh thật cảm ơn<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">Thanhli&ecirc;m<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">DĐ: 0989.042.084<p>&nbsp;</p></span><span style="font-family: Verdana; font-size: 7.5pt">ĐT: 0733.835534<p>&nbsp;</p></span>
 

tranvi

Nông dân tự lo
BQT WEBSITE
#3
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Thanh Liêm
- Địa chỉ: Chợ gạo - Tiền giang
- Tel, Fax: 0989.042.084 ::: FaX
- email: thanhliem1980@live.com
================================

Kính chào bà con xa gần!!
Mình có vựa phân tại CHợ Gạo _ tiền Giang kinh nghiệm trên 30 năm . chuyên thu mua các loại phân tro dừa, trấu, rơm...; phân gia súc gà, heo, bò .... có thể cung cấp số lượng lớn cho đại lý, xí nghiệp chế biến hay trang trại... cho Quý bà con.
Có nhận chuyên chở đến tận nơi hoặc giao hàng tại kho tùy theo yêu cầu Quý Khách.
Rất mong nhận được sự ủng hộ xa gần của bà con cô bác
Thành thật cảm ơn
Thanhliêm
DĐ: 0989.042.084
ĐT: 0733.835534
Bác xài co chữ nhi đồng đọc hơi bị mệt nên trích lại cho dễ nhìn!