bán rắn hổ mang lại. hổ chúa

yamamoto64

Lữ khách
#1
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Liên rắn
- Địa chỉ: PHÚ THỌ
- Tel, Fax: 01693444604 ::: FaX
- email:
================================

em người ở h&agrave; nội qu&ecirc; gốc ph&uacute; thọ c&oacute; &ocirc;ng anh nu&ocirc;i rắn hổ mang lai v&agrave; hổ mang ch&uacute;a. đang c&oacute; kh&aacute; nhiều muốn b&aacute;n loại từ 2kg đến 3kg. anh em cứ li&ecirc;n hệ v&agrave;o số diện thoại 01693444604( gặp anh Li&ecirc;n) gi&aacute; hiện tại khoảng 900 ngh&igrave;n 1kg. c&oacute; thể l&agrave;m gi&aacute; nếu mua số lượng lớn.<br />
 

Top
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx