bán rắn hổ mang

  • Thread starter minhhai
  • Ngày gửi
Ship con rắn hổ mang đi xa... lỡ nó xổng thì ăn cho hết ! Mà cũng chẳng xe nào dám nhận , bị kiểm lâm nó tó thì tiêu đời.
Không hiểu biết về rắn nên ko dám bình luận là hổ chúa hay hổ mang bành,hay hổ mang thường . Nhưng con này làm thịt ăn thì trời ơi!! Tuyệt cú!
Mà hỏi thăm chứ, con hổ mang này anh làm sao bắt sống đc vậy?? Anh có nghề bắt rắn a?
nó bò ngang qua nhà tôi, tôi dùng que đè cổ nó xuống và bắt sống.
 


Ship con rắn hổ mang đi xa... lỡ nó xổng thì ăn cho hết ! Mà cũng chẳng xe nào dám nhận , bị kiểm lâm nó tó thì tiêu đời.
Không hiểu biết về rắn nên ko dám bình luận là hổ chúa hay hổ mang bành,hay hổ mang thường . Nhưng con này làm thịt ăn thì trời ơi!! Tuyệt cú!
Mà hỏi thăm chứ, con hổ mang này anh làm sao bắt sống đc vậy?? Anh có nghề bắt rắn a?
Lo gì kiểm lâm, vào đấy thả vào bình rượu rồi mang về là xong.
 
con rắn này rất độc đấy thưa quý vị. Nhưng có 1 con thì ít quá! Ở chỗ tôi nếu cần 1 ngàn con như thế cũng có .nếu ai có nhu cầu tham quan &mua xin mời đến : Vĩnh sơn-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
Quê tôi làng nghề truyền thống về loại này,còn giá cả thì bác Xuan Vu nói đúng đấy.
 
con rắn này rất độc đấy thưa quý vị. Nhưng có 1 con thì ít quá! Ở chỗ tôi nếu cần 1 ngàn con như thế cũng có .nếu ai có nhu cầu tham quan &mua xin mời đến : Vĩnh sơn-Vĩnh Tường-Vĩnh Phúc
Quê tôi làng nghề truyền thống về loại này,còn giá cả thì bác Xuan Vu nói đúng đấy.

Làng Vĩnh Tường có nghề truyền thống nuôi rắn hổ tập trung ^_^
 
Làng vĩnh Tường Vĩnh Phúc là cái noi của con hổ mang, hổ chúa
làng nầy còn có cái tên (Vĩnh Biệt) cũng gì lợi nhuận quá cao nên
họ đeo đuổi nghề nuôi rắn độc nầy mà bất chấp đến sự nguy hiểm
 
Last edited by a moderator:


Back
Top