Bán Rắn Ráo Trâu

  • Thread starter Trí
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

Trí

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Trí
- Địa chỉ:
- Tel, Fax: 0938010791
- email:
================================

<p><font size="4">Cần b&aacute;n <font style="background-color: #ccff33">500</font> con <font color="#cc3333">rắn r&aacute;o tr&acirc;u</font> (<font style="background-color: #cc9900"> trương đương 1 tấn</font>). </font></p><p><font size="4">Gi&aacute; b&aacute;n&nbsp;</font><font size="5">500.000đ / 1 kg</font></p><p><font size="4">Li&ecirc;n hệ : </font><font size="5">Tr&iacute;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0938 010 791</font></p><p>&nbsp;</p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận


Back
Top