Bán rau Mầm

  • Thread starter phuctrang
  • Ngày gửi
P

phuctrang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Đặng Ngọc Phúc
- Địa chỉ: GIA Lâm Hà Nội
- Tel, Fax: 0912986679
- email: dangphuc2230@gmail.com
================================

<p>Xin ch&agrave;o! </p><p>Hiện nay c&ocirc;ng ty t&ocirc;i đang c&oacute; nhu cầu b&aacute;n v&agrave; cung cấp ổn định về sản phẩm rau mầm đầy đủ c&aacute;c loại. nếu ai c&oacute; nhu cầu mua sản phẩm&nbsp;hoặc c&oacute; nhu cầu&nbsp;trồng rau mầm tại nh&agrave; xin li&ecirc;n hệ với t&ocirc;i theo sdt :&nbsp;&nbsp; </p><p>Đặng Ph&uacute;c : 0912986679.</p><p>Đảm bảo bạn sẻ h&agrave;i l&ograve;ng&nbsp; về chất lượng sản phẩm v&agrave; dịch vụ chăm s&oacute;c.</p><p>&nbsp;Cảm ơn đ&atilde; đọc tin!</p>
 
Back
Top