bán rau mầm

  • Thread starter phuctrang
  • Ngày gửi
P

phuctrang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: Cty TNHH THẾ GIỚI NÔNG NGHIỆP
- Địa chỉ: Trâu quỳ gia lâm hà nội
- Tel, Fax: 0912986679
- email: dangphuc2230@gmail.com
================================

<p>Hiện c&ocirc;ng ty t&ocirc;i đang sản xuất v&agrave; kinh doanh rau mần tại h&agrave; nội. ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; sản xuất đầy đủ c&aacute;c loại rau mầm như: cải củ, cải xanh, rau muống, đậu trắng, đậu đỏ, ...</p><p>hiện ch&uacute;ng t&ocirc;i vừa b&aacute;n&nbsp; sản phẩm vừa chuyển giao c&ocirc;ng nghệ cho c&aacute;c hộ gia đ&igrave;nh theo rất nhiều h&igrave;nh thức.<br /></p><p>c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n v&agrave; tập thể c&oacute; nhu cầu mua hoặc kinh doanh th&igrave; li&ecirc;n lạc với t&ocirc;i. ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ kh&ocirc;ng hạn chế&nbsp; về số lượng sản phẩm phục vụ. </p><p>địa chỉ:</p><p>Mr.Ph&uacute;c :0912 986 679&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a target="_blank" href="mailto:email%3Adangphuc2230@gmail.com">email:dangphuc2230@gmail.com</a></p><p>hoặc xem th&ocirc;ng tin tại : website:<a target="_blank" href="http://vnagri.com.vn/">vnagri.com.vn</a></p> <p>được phục vụ qu&yacute; vị v&agrave; c&aacute;c bạn l&agrave; niềm vinh dự của ch&uacute;ng t&ocirc;i ! </p>xin ch&acirc;n th&agrave;nh cảm ơn!
 
Back
Top