ban re cay ba benh(tongkat ali)

  • Thread starter trinh phuong thang
  • Ngày gửi
Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
T

trinh phuong thang

Guest
THÔNG TIN NGƯỜI GỬI:

- Tên DN/Cá nhân: trinh phuong thang
- Địa chỉ: so 4 ngo 42 vu ngoc phan -dong da-ha noi
- Tel, Fax: ::: FaX
- email: lang_nho_vd@yahoo.com
================================

<strong><span style="font-size: 11.5pt; color: #cc6600; font-family: Tahoma">Th&ocirc;ng tin chi tiết<p>&nbsp;</p></span></strong><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">C&acirc;y b&aacute;ch bệnh, C&acirc;y Bá b&ecirc;̣nh, C&acirc;y mật nh&acirc;n <br />(Tongkat ali) <br /><br /><br />Theo lương y Nguyễn C&ocirc;ng Đức: c&acirc;y mật nh&acirc;n hay c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c t&ecirc;n gọi l&agrave; &quot;b&aacute; bệnh&quot;, &quot;b&aacute;ch bệnh&quot; (Eurycoma Longifolia Jack) thuộc họ thanh thất (Simaroubaceae). Lo&agrave;i c&acirc;y n&agrave;y cao 2-8 m&eacute;t, l&aacute; k&eacute;p, kh&ocirc;ng cuống, mọc đối, mặt tr&ecirc;n xanh b&oacute;ng, mặt dưới trắng mốc. Cuống l&aacute; m&agrave;u n&acirc;u đỏ. Cụm hoa h&igrave;nh ch&ugrave;m t&aacute;n mọc ở ngọn. Hoa v&agrave; bao hoa phủ đầy l&ocirc;ng m&agrave;u đỏ n&acirc;u. Quả h&igrave;nh trứng hơi dẹt, c&oacute; r&atilde;nh giữa, khi ch&iacute;n m&agrave;u v&agrave;ng đỏ chứa 1 hạt, tr&ecirc;n mặt hạt c&oacute; nhiều l&ocirc;ng ngắn. M&ugrave;a hoa quả th&aacute;ng 3 đến th&aacute;ng 11. <br />Theo kinh nghiệm d&acirc;n gian, người ta d&ugrave;ng rễ coy mật nh&acirc;n (c&oacute; vị đắng, t&iacute;nh m&aacute;t) băm nhỏ đem tẩm rượu, sao v&agrave;ng để trị bệnh. Mật nh&acirc;n được d&ugrave;ng chữa nhiều thứ bệnh như: kh&iacute; hư huyết k&eacute;m (biểu hiện: người mỏi mệt, lười hoạt động, thiếu m&aacute;u), ăn uống kh&ocirc;ng ti&ecirc;u, no hơi, đầy bụng, trong ngực c&oacute; cục t&iacute;ch (tức ngực, nghẹn, kh&oacute; thở), g&acirc;n xương yếu mỏi, ch&acirc;n tay t&ecirc; nhức, n&ocirc;n mửa, tả lỵ, tứ thời cảm mạo (cảm ho thể phong h&agrave;n hay phong nhiệt cả 4 m&ugrave;a trong năm), say rượu v&agrave; tẩy giun. <br />Vỏ th&acirc;n mật nh&acirc;n d&ugrave;ng l&agrave;m thuốc bổ, chữa trị ăn uống kh&ocirc;ng ti&ecirc;u, phối hợp với rễ chữa đau lưng, nhức mỏi, đau bụng kinh của phụ nữ. Quả mật nh&acirc;n th&igrave; d&ugrave;ng để chữa lỵ, ti&ecirc;u chảy. L&aacute; th&igrave; d&ugrave;ng nấu nước tắm trị ghẻ, lở ngứa. <br />C&aacute;ch sử dụng mật nh&acirc;n chữa bệnh như sau: Nếu rễ hoặc vỏ th&acirc;n th&igrave; phơi kh&ocirc; tẩm rượu sao v&agrave;ng sắc uống, hoặc t&aacute;n bột l&agrave;m vi&ecirc;n uống ng&agrave;y 8-16g chia 3 lần sau khi ăn. Nếu ng&acirc;m rượu th&igrave; liều lượng như sau: 20g rễ mật nh&acirc;n, 10 tr&aacute;i chuối kh&ocirc; (chuối sứ) nướng v&agrave;ng, ng&acirc;m với 1 l&iacute;t rượu loại ngon, ng&acirc;m khoảng 7 ng&agrave;y l&agrave; lấy ra d&ugrave;ng được, ng&agrave;y d&ugrave;ng 3 lần, mỗi lần 1 ly nhỏ (độ 30 ml). Lưu &yacute;, phụ nữ đang mang thai th&igrave; kh&ocirc;ng được d&ugrave;ng. <br /><br />Theo thanhnien <br /><br />(Tongkat ali) <br />Tongkat ali c&ograve;n gọi l&agrave; c&acirc;y B&aacute; bệnh &ndash; l&agrave; c&acirc;y thuốc qu&yacute; hiếm với khả năng trị b&aacute;ch bệnh, đ&atilde; được c&aacute;c nh&agrave; khoa học Trường Đại học Dược H&agrave; Nội t&igrave;m thấy tại Việt Nam từ năm 2006. <br /><br />C&aacute;c bước nghi&ecirc;n cứu ban đầu cho thấy c&acirc;y B&aacute; bệnh của Việt Nam c&oacute; t&aacute;c dụng kh&ocirc;ng k&eacute;m, c&oacute; phần vượt trội so với xuất xứ từ c&aacute;c nước kh&aacute;c. Tongkat ali từ l&acirc;u đ&atilde; được biết đến như l&agrave; nh&acirc;n s&acirc;m Malaysia, cũng như tại nhiều nước Đ&ocirc;ng Nam &Aacute; như Indonesia, Brunei, Th&aacute;i lan, Cămpuchia, L&agrave;o&hellip; với t&aacute;c dụng gi&uacute;p Nam giới tăng cường chức năng sinh l&yacute; v&agrave; sức khoẻ t&igrave;nh dục. Bổ sung năng lượng cho cơ thể, gi&uacute;p giảm stress, mệt mỏi, tăng cường miễn dịch, ngăn ngừa khối u v&agrave; ph&ograve;ng chống l&atilde;o ho&aacute;. C&acirc;y v&agrave; rễ c&acirc;y B&aacute; bệnh <br />Tuy nhi&ecirc;n, t&aacute;c dụng vượt trội của c&acirc;y B&aacute; Bệnh đ&atilde; được chứng nhận v&agrave; c&ocirc;ng bố rộng r&atilde;i với nhiều đề t&agrave;i nghi&ecirc;n cứu khoa học tr&ecirc;n Thế giới l&agrave; khả năng tăng cường sức khoẻ t&igrave;nh dục cho Nam giới, k&iacute;ch th&iacute;ch cơ thể tăng tiết hormon giới t&iacute;nh nam (testosteron) một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n, ch&iacute;nh l&agrave; ch&igrave;a kh&oacute;a duy tr&igrave; sự hưng phấn v&agrave; phong độ t&igrave;nh dục ở nam giới thường c&oacute; dấu hiệu suy giảm khi bước v&agrave;o độ tuổi trung ni&ecirc;n, l&agrave;m giảm sự ham muốn, chất lượng sinh hoạt t&igrave;nh dục suy yếu, xảy ra hiện tượng xuất tinh sớm, &hellip;, thường gọi chung l&agrave; Yếu sinh l&yacute; hay chứng bất lực . <br />Theo b&aacute;o c&aacute;o tại hội nghị ISIR Ch&acirc;u &Aacute; &ndash; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương, c&oacute; khoảng 190 triệu nam giới tại khu vực n&agrave;y gặp trục trặc về khả năng t&igrave;nh dục, v&agrave; chỉ khoảng 10 % đến g&otilde; cửa b&aacute;c sĩ để v&igrave; thừa nhận m&igrave;nh c&oacute; vấn đề bất ổn &ldquo;nơi ấy&rdquo;. Nam giới thường &iacute;t khi để &yacute; đến sức khoẻ t&igrave;nh dục, d&ugrave; đ&oacute; l&agrave; yếu tố cho biết trạng th&aacute;i sức khỏe cơ thể. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn, tất nhi&ecirc;n khi ấy khả năng t&igrave;nh dục cũng cao hơn. V&igrave; thế, giải ph&aacute;p th&ocirc;ng minh nhất gi&uacute;p nam giới lấy lại phong độ một c&aacute;ch oanh liệt trong mắt n&agrave;ng ch&iacute;nh l&agrave; một cơ thể mạnh khỏe, cường tr&aacute;ng, v&agrave; khả năng t&aacute;c chiến tuyệt vời ở chốn ph&ograve;ng the. <br />Một số c&aacute;c quốc gia hồi gi&aacute;o như Indonesia v&agrave; Malaysia, đ&agrave;n &ocirc;ng được lấy v&agrave; chung sống c&ugrave;ng l&uacute;c 4 người vợ, c&oacute; kh&aacute; nhiều giai thoại đ&atilde; kể rằng: Để cho c&ocirc; vợ n&agrave;o cũng y&ecirc;n t&acirc;m l&agrave; được chồng y&ecirc;u nhất, đ&agrave;n &ocirc;ng nơi ấy đ&atilde; phải cần tới sự trợ gi&uacute;p đắc lực của Tongkat ali, gi&uacute;p cường dương tr&aacute;ng kh&iacute;.Hay tại c&aacute;c cuộc thi đấu thể thao đẳng cấp quốc gia ở Đ&ocirc;ng Nam &Aacute;, nhiều vận động vi&ecirc;n c&aacute;c đội tuyển đ&atilde; d&ugrave;ng đến vị thuốc qu&yacute; hiếm n&agrave;y như dạng doping thi&ecirc;n nhi&ecirc;n gi&uacute;p tăng cường sức bền v&agrave; thể lực, nhằm đạt th&agrave;nh t&iacute;ch cao trong thi đấu. Tại Việt Nam, B&aacute; bệnh cũng l&agrave; vị thuốc ch&iacute;nh trong b&agrave;i thuốc &ldquo;&Ocirc;ng uống b&agrave; khen&rdquo; danh bất hư truyền của c&aacute;c Vua Voi huyền thoại v&ugrave;ng T&acirc;y nguy&ecirc;n bấy l&acirc;u nay. <br />C&oacute; thể n&oacute;i, việc t&igrave;m thấy c&acirc;y B&aacute; bệnh tại Việt Nam l&agrave; một t&iacute;n hiệu khả quan cho nền Đ&ocirc;ng dược Việt Nam, với triển vọng to lớn về ứng dụng c&acirc;y thuốc qu&yacute; n&agrave;y g&oacute;p phần bảo vệ sức khoẻ. Đặc biệt l&agrave; t&igrave;m được giải ph&aacute;p hiệu quả l&acirc;u d&agrave;i gi&uacute;p Nam giới tăng cường sức khỏe sinh l&yacute; v&agrave; duy tr&igrave; bền vững hạnh ph&uacute;c gia đ&igrave;nh. <br />Tiến sỹ Trần Văn Ơn_Chủ nhiệm bộ m&ocirc;n Thực vật - Trường Đại học Dược H&agrave; Nội <br /><br />Ai c&oacute; nhu cầu mua xin li&ecirc;n hệ anh Thắng số m&aacute;y: 0936503868, địa chỉ: 99A Nguyễn Ch&iacute; Thanh, Đống Đa, H&agrave; Nội <p>&nbsp;</p></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-bidi-font-family: Tahoma">Mail:lang_nho_vd@yahoo.com<br />Gi&aacute;:400.000đ/kg kh&ocirc; <p>&nbsp;</p></span><p><font face="Times New Roman" size="3">&nbsp;</font></p>
 


Status
Không còn mở để tiếp tục thảo luận
Bài viết có nội dung tương tự


Back
Top